Rapek rapek tugakan jaguang
Nak tarang puyuah balari
Kalau dapek hiduik bakampuang
Tolong dunsanak paga nagari

Tasangkuik rakik d kalayau
Ambiak galah bali di pakan
Kok sakik badan diri di rantau
Kama lah badan ka dipatenggangkan

Barakik rang di Maninjau
Saluang jo dendang adaik pusako
Kalau tarumik badan di rantau
Urang kampuang baok baiyo

Dipapeh anak tenggiri
Dapeklah hiu saukuran balanak
Nak lapeh rumik di badan diri
Tuntuik ilmu pabanyak dunsanak

Lubuak Sao ranah Maninjau
Urang Gasang mahabuih pensi
Nak taraso lamak di rantau
Marilah kito barami-rami

Dari Maninjau ka Tanjuang Sani
Singgah sabanta di Sungai Batang
Yo sabana marisau di hati kami
Kalau nan diundang dak kunjuang datang

Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang-lenggangkan
Dibaok anak rang Suaso
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatengganggkan
Tenggang sarato jo adaiknyo


Sumber: Lembar Pertama Undangan Resmi Halal Bi Halal (PPKM) Persatuan Perantau Kenagarian Maninjau (PPKM) 1440 M/2019 M, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Minggu (30/6/2019).
 
Top